تور 5 شب و 6 روز استانبول(نوروز 97)

مبدا تور
تهران
مقصد تور
استانبول
تورهای ویژه
خدمات تور بیمه مسافرتی.ترانسفر فرودگاهی.راهنمای فارسی زبان.یک گشت شهری با نهار
نکات مهم --
مدارک لازم اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار
توضیحات --
آدرس شهر ری-دولت آباد-بلوار قدس-خیابان 56 - پلاک 13
شماره تماس 36652925
کانتر مرتبط با تور
خانم مدینه

مقصد تور اقامت
استانبول
5 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
25 اسفند 1396 11 فروردین 1397
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 2,950,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
2,950,000
2,850,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
3,180,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,100,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
3,100,000
2,890,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
3,390,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,250,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
3,250,000
2,950,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
3,600,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,350,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
3,350,000
2,990,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
3,950,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,700,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
3,700,000
3,055,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
4,050,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,450,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
3,450,000
3,070,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
4,080,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,550,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
3,550,000
3,100,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
4,225,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,800,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
3,800,000
3,250,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
4,800,000
---
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 3,780,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته ی استاندارد)
تومان
3,780,000
3,250,000
اتاق یک تخته استاندارد ( اتاق یک تخته)
تومان
4,570,000
4,580,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 4,150,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
4,150,000
3,400,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
5,420,000
---