تور 3 شب و 4 روز استانبول

مبدا تور
تهران
مقصد تور
استانبول
تورهای ویژه
خدمات تور بیمه مسافرتی.ترانسفر فرودگاهی.راهنمای فارسی زبان.یک گشت شهری با نهار
نکات مهم --
مدارک لازم --
توضیحات --
سرویس ها و خدمات
آدرس شهر ری-دولت آباد-بلوار قدس-خیابان 56 - پلاک 13
شماره تماس 36652925
کانتر مرتبط با تور

مقصد تور اقامت
استانبول
3 شب
حمل و نقل رفت برگشت
تاریخ حرکت
23 تیر 1396 24 مرداد 1396
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 979,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
979,000
959,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,099,000
959,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 994,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
994,000
959,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,099,000
959,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,018,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
1,018,000
1,019,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,145,000
1,019,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,029,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
1,029,000
1,029,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,181,000
1,029,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,064,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
1,064,000
1,064,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,269,000
1,064,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,058,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
1,058,000
1,046,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,198,000
1,046,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,104,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
1,104,000
1,011,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته)
تومان
1,338,000
1,011,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,151,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
1,151,000
1,034,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,362,000
1,034,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,210,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( دو تخته ی استاندارد)
تومان
1,210,000
1,069,000
اتاق یک تخته استاندارد ( اتاق یک تخته)
تومان
1,549,000
1,069,000
سرویس
--
موقعیت
--
شروع قیمت ها : 1,219,000 تومان
تخفیف : ---
نوع اتاق ارز بزرگسال کودک با تخت
اتاق دو تخته استاندارد ( اتاق دو تخته)
تومان
1,219,000
1,051,000
اتاق یک تخته استاندارد ( یک تخته )
تومان
1,541,000
1,051,000